De VIT is nauw betrokken bij het wereldwijde netwerk WoCoVA. Na het 5e congres met deelnemers uit ruim 50 landen is behoefte gebleken om de resultaten ook in Nederland meer onder de aandacht te brengen. Enkele sprekers die deel uitmaakten van het 5e WoCoVA programma zullen de belangrijkste resultaten op het gebied van infuusbeleid presenteren. De doelgroep betreft artsen, verpleegkundigen en anderen die betrokken zijn bij infuusbeleid. Het thema is: “De Patiënt Centraal”

Naast een inhoudelijk programma is er ook ruimte voor praktische workshops en discussie over implementatie van infuusbeleid in Nederland.

Lokatie: De Eenhoorn, Amersfoort
Datum: dinsdag 9 oktober 2018
Tijd: 9:00 – 17:30
Kosten: Verpleegkundigen en medisch studenten €90
Arsten en overige deelnemers €150
Accreditatie: Aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Inschrijven: via deze link