De VIT richt zich met name op het verbeteren van de kwaliteit van optimaal infuusbeleid. De VIT draagt hier aan bij door het ontwikkelen, delen en praktisch toepassen van kennis op het gebied van infuustechnologie. De VIT organiseert daarom de volgende activiteiten:

  • Organiseren van symposia op het gebied van infuusbeleid (techniek, organisatie, kennis)
  • Ontsluiten van opleidingen m.b.t. infuustechnologie
  • Opzetten en beheren kennisdatabank
  • Stimuleren van innovaties en onderzoek

Symposia in 2017

Perifere infusie: Centraal geregeld   19 juni 2017
Preventie Medische Complicaties    24 januari 2018