De VIT is nauw betrokken bij het wereldwijde netwerk WoCoVA. Na het 5e congres met deelnemers uit ruim 50 landen is behoefte gebleken om de resultaten met meer geïnteresseerden te delen.

Enkele sprekers die deel uitmaakten van het 5e WoCoVA programma zullen de belangrijkste resultaten delen met geïnteresseerden en betrokkenen op het gebied van infuusbeleid. De doelgroep betreft artsen, verpleegkundigen en anderen die betrokken zijn bij infuusbeleid.

Hier vind je alles over het symposium op 9 oktober 2018