De VIT organiseert in samenwerking met STIP en IVM een symposium Infectiepreventie bij medicatietoediening