Welkom bij Stichting VIT

De stichting Vascular Infusion Technology, afgekort VIT, is de autoriteit binnen Nederland op het gebied van veneuze toegang. De VIT streeft naar een optimaal infuusbeleid binnen zorginstellingen. Voor een optimaal infuusbeleid zijn verschillende aspecten van belang:

  • Toepassen van de juiste richtlijnen en protocollen
  • Werken met goede technologie
  • Geschoold personeel
  • Veilige cultuur en afgestemde organisatie.

Het voeren van een optimaal infuusbeleid brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Dit is onder andere terug te zien in het feit dat er nog steeds op dagelijkse basis lijnsepsis voorkomt in Nederland. Voor het plaatsen en onderhouden van infuuskatheters is veel kennis, ervaring en goede facilitatie vanuit de zorgorganisatie nodig. Daarnaast is integrale visie op de patiënt, van diagnostisering tot volledig herstel, wenselijk. De VIT streeft naar een organisatiebrede en coherente aanpak met betrekking tot infuusbeleid waarbij infuuskatheters pijnloos en efficiënt geplaatst worden.

Op 09 oktober  staat de 1e Post WoCoVA gepland

Na het 5e succesvolle Wereld Congress Vascular Access (WoCoVA) 20-22 Juni 2018, organiseert de VIT een eerste Post WoCoVA.

Een aantal sprekers tijdens het congres (20-22 juni ) in Copenhagen aangevuld met andere deskundigen zullen een gedegen samenvatting geven van het WoCoVA programma in Copenhagen. Naast een overzicht van de verschillende onderwerpen  is ook een paneldiscussie geprogrammeerd om de verbinding te maken tussen inhoud en beleid. Hiervoor worden enkele beleidsmakers uitgenodigd om hun visie te delen tijdens een inhoudelijk debat.

Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het accreditatieregister van Verpleegkundig Specialisten.